0524508800 


   

תקנון

כללי
האתר הינו בבעלותה של החברה "נדין ארט דיזיין בע”מ" ח.פ-515308070(להלן: “החברה”)

השימוש באתר nadinartdesign.co.il מהווה את הסכמת המשתמש לכל תנאיו ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות ובעשותו שימוש באתר מתחייב המשתמש, כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או החברה ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם

תנאי השימוש של האתר מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם הגולש ו/או משתמש באתר או במידע המצוי בו (כל אחד מהם להלן: “המשתמש”)

החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר.

המחירים הנקובים אינם כוללים דמי משלוח.

תנאי השימוש באתר מתקיימים באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר(כגון: טלפון סלולרי, אייפד,מחשב יד). הם חלים על השימוש באתר גם ברשת האינטרנט וגם בכל רשת או אמצעי תקשורת אחר.


1. מדיניות

1.1 האתר של "נדין ארט דיזיין" משמש כחנות וירטואלית למכירת תכשיטים ואקססוריז והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה.


1.2 לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות אלינו במייל info@nadinartdesign.com 


1.3 תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולשת באתר ו/או המזמינה דרך האתר.


1.4 כל המבצעת הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהירה, כי עם ביצוע הפעולה היא/הוא קראה תקנון זה, וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.


1.5 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.


1.6 מחירי המוצרים כוללים מע״מ .


1.7 תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. כן מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.


1.8 החברה "נדין ארט דיזיין" אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים .


1.9 החברה "נדין ארט דיזיין" עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.


דומיין האתר nadinartdesing.co.il, 

האתר עצמו לרבות כל הקניין הרוחני המוצג בו, ובכלל זה סימני המסחר, הפטנטים, תמונות, זכויות היוצרים, המדגמים וכיוצב' של המותג NADIN ART DESIGN הינם רכושה של החברה בלבד. 

זכויות אלה חלות, בין השאר, על בסיסי הנתונים והמידע האגור בהם ועל כל פרט אחר בעצם הפעלת האתר ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהי בהם.כל המוצרים המוצגים וכל התמונות באתר הינם חלק מקניינה הרוחני של החברה ו/או של צד ג' שהוא שאישר את השימוש בהם לחברה או למי מטעמה.

המשתמש מתחייב לא לעשות כל שימוש בזכויות אשר שייכות לחברה.


1.10 הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב הלקוחה לפי המחירים המעודכנים.


1.12 הנהלת האתר "נדין ארט דיזיין" רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

2. מדיניות החלפות והחזרות מוצרים:

2.1 האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק)


2.2 על המזמין היכולת לבטל את העסקה שביצע, הזיכוי יבוצע בכרטיס האשראי שבו בוצעה העיסקה ובמידה והעיסקה בוצעה דרך חברת פייפל הלקוח יקבל את הזיכוי דרך חשבון הפייפל שלו. הזיכוי יתבצע במקרים ובתנאים הבאים:


החזר או החלפות של תכשיטים תינתן לתכשיטים ללא חריטה.


 ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר ללקוח לא יחוייב בעלות נוספת , ויוחזר ללקוח מלוא הסכום ששילם כולל עלות המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק.


במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל הלקוח ולאחר קבלת התכשיט אל הלקוח יינתן זיכוי כספי מלא בניכוי עלות המשלוח. הזיכוי יינתן בתנאי שהתכשיט יוחזר ללא שימוש או נזק  וכאשר נמצא באריזתו המקורית. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה המזמין.


ביטול עסקה יינתן ללקוחות שיחזירו את המוצרים כ-14 יום מרגע קבלת המוצר (כפוף לחוק הגנת הצרכן)


הזיכוי הכספי יתבצע ע”י “נדין ארט דיזיין” תוך 7 ימי עסקים מרגע קבלת התכשיט, הזיכוי יתבצע בדרך שבה הלקוח שילם.


2.3 אופן החזרת המשלוח- הלקוח יוכל לשלוח את החבילה לכתובת:


נדין ארט דיזיין בעיימ

רחוב יעל רום 20

פתחת קווה


עלות המשלוח להחזרה היא על הלקוח.


2.4 יש לשים לב כי לא ניתן לזכות כרטיסי אשראי מסוג קרדיט ולכן בעלי כרטיסים מסוג זה יהיה רשאים להחליף או לקבל זיכוי באתר.

 

logo בניית אתרים